Veelgestelde vragen

Wordt een behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Fysiotherapie bij 18 jaar en ouder

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Verderop de website kunt u zien welke zorgverzekeraars dit jaar niet zijn gecontracteerd. Fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen verzekerden met een chronische aandoening (volgens de lijst chronische aandoeningen) krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed. Wanneer er geen sprake is van een chronische aandoening wordt de fysiotherapie vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van het door de patiënt afgesloten aanvullende verzekering.


Fysiotherapie tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar gelden andere regels. De eerste 9 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Is de klacht nog niet verholpen dan worden de volgende 9 behandelingen ook nog vergoed. Vanaf de 19e behandeling vergoedt de basisverzekering geen fysiotherapie meer en heb je een aanvullende verzekering nodig. Een uitzondering zijn kinderen met een chronische aandoening; dan worden alle behandelingen vergoed. Wel moet de chronisch aandoening staan op de lijst met chronische aandoeningen.

Hoe worden de behandelingen bij mijn zorgverzekeraar gedeclareerd?

Hoe worden de behandelingen bij mijn zorgverzekeraar gedeclareerd?

Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Wanneer we een afwijzing krijgen van de zorgverzekeraar zullen we u een factuur sturen.

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de afgenomen zorg. Over het algemeen wordt fysiotherapie echter vergoed uit de door u afgesloten aanvullende zorgverzekeringen.

Kijkt u vooraf na hoeveel behandelingen uw aanvullende verzekering vergoedt. In het algemeen vergoeden verzekeraars een aantal behandelingen per kalenderjaar. Eerdere behandelsessies tellen dus ook mee.

Wat kost een fysiotherapeutische behandeling?

Screening, intake en onderzoek

 

€ 52,50

Behandeling fysiotherapie

 

€ 41,00

Behandeling fysiotherapie aan huis

 

€ 55,50

Behandeling fysiotherapie in instelling

 

€ 47,50

Behandeling manuele therapie

 

€ 51,-

Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek   € 62,-

Intake en onderzoek na verwijzing

 

€ 52,50

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie*

 

€ 31,50

 

 

 

     

 

 

* Bij verhindering graag 24 uur van tevoren afmelden, anders worden de kosten in rekening gebracht (afhankelijk van de afspraak, maximale kosten zijn € 31,50).

Hoe verloopt de eerste afspraak en wat moet ik meenemen?

Hoe verloopt de eerste afspraak en wat moet ik meenemen?


U kunt plaatsnemen in de wachtkamer op de betreffende locatie, zonder dat u zich hoeft te melden. De fysiotherapeut zal u vervolgens komen ophalen uit de wachtkamer.

Indien u in het bezit bent van een verwijzing van een behandelend arts, dan verzoeken wij u de verwijzing af te geven aan de behandelend therapeut. Ook moet u een identificatiebewijs meenemen. Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen naar de praktijk.


Een eerste afspraak bestaat uit:

Intake (anamnese)


Uw eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en een bewegingsonderzoek. Eventueel volgt er een kortdurende behandeling. Het intake gesprek bestaat doorgaans uit het registreren van uw persoonsgegevens en het aanmaken van uw persoonlijk dossier. Uit het intake gesprek volgt een inventarisatie van uw klachten. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw hulpvraag. Volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen worden uw gegevens geregistreerd in een fysiotherapeutisch softwareprogramma.

 

Onderzoek


Doel van het onderzoek is de relatie te leggen tussen de uit het intake gesprek verkregen informatie en de resultaten van het lichamelijke onderzoek. Dit heeft tot doel een gericht behandelplan op te kunnen stellen. Indien mogelijk wordt er een uitspraak gedaan over de oorzaak van uw klachten. Het onderzoek bestaat uit het testen van relevante gewrichten, spieren en eventueel zenuwen om te onderzoeken waar uw klachten vandaan komen. Wij vertellen aan het eind van het onderzoek wat u van ons kan en mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten. In samenspraak met u wordt een behandelplan gemaakt waarin uw wensen en behoeften centraal staan.

Mag ik zelf bepalen door wie ik behandeld wil worden?

Als u voorkeur heeft voor een behandeling door een therapeut, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons. Wij zullen dan rekening houden met uw wensen en samen met u bespreken wat het beste is voor u en uw klachten. 

Hoe lang duurt een behandeling?

Hoe lang duurt een behandeling?

De eerste keer dat u bij ons in de praktijk komt zullen wij allereerst de nodige gegevens moeten noteren. Een eerste behandeling afspraak duurt meestal zo'n 30 tot maximaal 45 minuten, afhankelijk van uw situatie. 

Een reguliere behandeling duurt 30 minuten. Mocht hier van worden afgeweken, dan zal dit met u worden besproken

Hoe kan ik een afspraak maken, wijzigen of afzeggen?

Hoe kan ik een afspraak maken, wijzigen of afzeggen?

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot  17.00 uur. En verder zijn wij geopend op de maandagavond en ook regelmatig op woensdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur

Een afspraak maken, wijziging of afzeggen kunt u op de volgende wijze doen:

  • Telefonisch: 0488-427746
  • Via deze website: Intakeformulier
  • Via e-mail: info@fysiowell.nl

Zijn er kosten aan verbonden als ik een afspraak afzeg of niet op de afspraak verschijn?

Zijn er kosten aan verbonden als ik een afspraak afzeg of niet op de afspraak verschijn?

Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders zullen er kosten in rekening worden gebracht. Er zullen ook kosten in rekening worden gebracht als je niet op de afspraak verschijnt.

Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd.