Privacy policy

Privacy Policy

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier. Met de softwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen alleen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van indiener.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten.

Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Als u zich aanmeld voor gezondheidsdiensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

Voor en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Hoe lang we gegevens bewaren

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Fysiotwell zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In kaart brengen websitebezoek

Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan die u ons online toevertrouwt.

Samenvatting
1) Wij delen uw persoonsgegevens inclusief e-mail adressen nooit met derden.
2) Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, en wij respecteren uw opt-out verzoeken.
3) Wij gebruiken "cookies" om betere functionaliteit te kunnen bieden en om bezoekers een gepersonaliseerde inhoud te kunnen bieden.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om namen en e-mailadressen.

Wat doen we met die gegevens?
We gebruiken de ons bekende gegevens uitsluitend ten behoeve van
1) het leggen van contact met u (uw firma) als reactie op een contact verzoek, of

Wat zijn cookies?
"Cookies" zijn gegevensbestanden die uw computer zelf lokaal opslaat terwijl u onze site bekijkt. Deze gegevensbestanden bevatten informatie (bijv. uw naam, e-mail adres) op basis waarvan onze site belangrijke informatie kan onthouden waardoor het gebruik van de site voor u efficiënter en nuttiger verloopt.

En als ik geen cookies wil?
Als u geen prijs stelt op cookies, kunt u uw computer zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt gestuurd. U kunt ook met behulp van uw browser alle cookies uitzetten (kijk in het Helpmenu van uw browser hoe dat precies moet). Als u de cookies uitzet, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot een aantal van bovengenoemde opties.

Hoe zit het met links naar andere sites?
Wij kunnen weblinks aanbieden naar andere informatieve websites. U moet echter altijd zelf het privacybeleid van dergelijke sites controleren, zodat u weet op welke manier zij informatie verzamelen, inclusief het eventuele gebruik van cookies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het informatieverzamelingsbeleid van andere websites. Indien u een andere site bezoekt, dient u zich op de hoogte te stellen van de geldende privacyregels en overige voorwaarden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiowell.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fysiowell zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.fysiowell.nl Telefoonnummer: 0488-427746 of per mail info@fysiowell.nl

Beveiliging

Fysiowell neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk: info@fysiowell.nl.

Fysiowell heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen in onze praktijk op adres: Kerkstraat 1A 6671 AN Zetten

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!