Behandeling

Directe toegankelijkheid
Sinds 1 januari 2007 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken als ze klachten hebben. Dit wordt de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) genoemd. Het is dan wel noodzakelijk om aan het begin een screening te doen om te bekijken of u voor uw klachten bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent.

<h1>Behandeling</h1>
<h1>Behandeling</h1>
<h1>Behandeling</h1>

Eerste afspraak

De fysiotherapeut neemt eerst een vraaggesprek bij u af en zal daarna een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Bij de eerste afspraak probeert de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld te vormen van uw klachten. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen, waarmee u samen bepaalt aan welke doelen u wilt gaan werken.


Geregistreerde fysiotherapeuten

Bij Fysiowell werken alleen geregistreerde fysiotherapeuten. Dat betekent dat alle fysiotherapeuten voldoen aan de eisen die er worden gesteld om te werken als fysiotherapeut. Zo werken zij allemaal een minimaal aantal uren en hebben zij allemaal de opleding fysiotherapie afgerond. Daarnaast staat Wido ook geregistreerd in het kwaliteitsregister manueel therapie. Op deze manier kunnen zij ingeschreven staan in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hieronder kunt u de BIG nummers vinden van de fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiowell:

BIG nummer Kim 69059693604

BIG nummer Wido 09916002904