Contracten

Contract met zorgverzekeraar
Fysiowell heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor is het mogelijk om uw behandeling vergoed te krijgen bij uw zorgverzekeraar.

Wij willen u informeren met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben afgesloten voor 2024. Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2024 géén contract te ondertekenen met Zorg&Zekerheid, ENO en CZ (en de daaronder vallende merken OHRA en Nationale Nederlanden).

Mocht Fysiowell onverhoopt geen contract met uw zorgverzekeraar hebben dan betekent dit niet dat u de volledige behandeling zelf moet betalen. U krijgt dan in het vervolg zelf de rekening van ons. Deze betaalt u doormiddel van een factuur. U kunt de factuur declareren bij uw verzekering en u krijgt (een deel van) het bedrag terug van de zorgverzekeraar. Meestal krijgt u 75% tot 100% vergoed van de zorg geleverd door niet gecontracteerde zorgverleners, dit verschilt echter per zorgverzekeraar. Daarom adviseren wij u, wanneer u voor deze optie kiest, na te gaan hoe hoog de vergoeding is bij uw eigen zorgverzekeraar.

Let wel op dat dit percentage wordt berekend over het bedrag dat de zorgverzekeraar een fysiotherapeut met een contract betaald is. En aangezien dat bedrag ver beneden de kostprijs ligt is dat bedrag altijd lager dan het bedrag wat de fysiotherapeut aan jou doorberekend.

Heeft u vragen over de vergoeding of contracten die Fysiowell met de verschillende zorgverzekeraars heeft afgesloten, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

<h1>Contracten</h1>
<h1>Contracten</h1>
<h1>Contracten</h1>

Wij hebben na veel wikken en wegen besloten om voor het jaar 2024 géén contract te ondertekenen met Zorg&Zekerheid en CZ (en de daaronder vallende merken OHRA en Nationale Nederlanden).

De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken hooguit 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen. Wij gaan niet met deze voorwaarden akkoord en kiezen er zelf voor om geen contract aan te gaan met Zorg&Zekerheid en CZ (en de daaronder vallende merken OHRA en Nationale Nederlanden).


Wat betekent dit voor u? Wanneer u wilt dat de volledige behandelingen door Fysiowell vergoed blijven worden, dan zult u voor 01-01-2024 moeten overstappen. Wij hebben voor 2024 wel contracten getekend met alle andere zorgverzekeraars, dus u kunt naar alle andere zorgverzekeraars overstappen. En wilt u graag een advies over hoe u dit moet aanpakken; dan kunnen wij u hier altijd bij helpen.