Contracten

Contract met zorgverzekeraar
Fysiowell heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor is het mogelijk om uw behandeling vergoed te krijgen bij uw zorgverzekeraar. Mocht Fysiowell onverhoopt geen contract met uw zorgverzekeraar hebben dan betekent dit niet dat u de volledige behandeling zelf moet betalen. U krijgt dan veelal 80% (tot soms wel 100%) van de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en soort verzekering. 

Heeft u vragen over de vergoeding of contracten die Fysiowell met de verschillende zorgverzekeraars heeft afgesloten, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

<h1>Contracten</h1>
<h1>Contracten</h1>
<h1>Contracten</h1>

Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2022 geen contract te ondertekenen met ENO zorgverzekeraar

De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is. Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken hooguit 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen. Wij gaan niet met deze voorwaarden akkoord en kiezen ervoor om geen contract aan te gaan met deze partijen.

Natura of restitutiepolis?
Heeft u een naturapolis, dan stuurt Fysiowell de rekening direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u een restitutiepolis heeft, betaalt u de rekening eerst zelf en kunt u deze later bij uw zorgverzekeraar indienen/declareren.