Manueel fysiotherapie

De manueel therapeut

Manueel therapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. Ze kijken naar de manier waarop mensen bewegen en zorgen dat de gewrichten beter werken. Hierdoor bewegen ze (weer) soepel en neemt de pijn af. 


Werkwijze

De manueel therapeut vertaalt de klachten van patiënten in stoornissen in de gewrichten, spieren en zenuw (neurogene) functies van het lichaam en gerelateerde beperkingen in de dagelijkse activiteiten. De manueel therapeut heeft een brede kijk op het functioneren van het lichaam. Zo kunnen bijvoorbeeld knieklachten ontstaan of in stand gehouden worden door een probleem in de heup en kunnen armklachten ontstaan vanuit de nek of bovenrug.

Naast lichamelijke eigenschappen en functies houdt de therapeut ook rekening met andere factoren die de activiteiten kunnen beperken. De manueel therapeut analyseert en interpreteert deze bevindingen in combinatie met persoonlijke- en externe factoren. De manueel therapeut stelt aan de hand van een gezondheidsprofiel samen met de patiënt diverse behandel- en evaluatiedoelen op.

Manueel fysiotherapie
Manueel fysiotherapie
Manueel fysiotherapie

Klachten die de manueel therapeut behandeld:

  • Hoofd- en nekpijn (vaak in combinatie met een stijve bovenrug)
  • Nekpijn (al dan niet uitstralend in de arm)
  • Hoofd-, hals- en kaakpijn
  • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
  • Heupklachten
  • (Lage) rugklachten (ook als ze uitstralen naar het been)
  • Duizeligheid die komt door het bewegen van de nek
  • Schouderklachten (soms in combinatie met nekklachten)
  • Pijn en stijfheid in de schouder (Frozen shoulder)
  • Tenniselleboog
 

Screening & intake

U kunt zonder verwijzing naar de manueel therapeut. Met een screening kijkt de manueel therapeut of contact met de huisarts toch noodzakelijk is voor het betreffende klachtenbeeld.

De intake bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. De manueel therapeut stelt in het gesprek vragen over uw klachten. Bij het onderzoek kijkt hij naar uw houding, manier van bewegen en controleert uw spieren en gewrichten. Door de specialistische kennis van de manueel therapeut, kan de oorzaak van de klachten vaak snel achterhaald worden. De manueel therapeut bespreekt dan met u welke behandeling voor uw klachten het beste kan zijn en geeft een prognose.

 

De manueel therapeut van FysioWell is opgenomen in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wilt u een afspraak met een manueel therapeut, vraag dan naar Wido Kamerling. Zijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag.