Sensomotorische integratie

Wat is Sensomotorische Integratie (SMI)?

Sensomotorische integratie is het samenspel tussen waarnemen (zien, horen, voelen, etc.) en bewegen. Alle bewegingen zijn met waarnemingen verbonden, maar alle waarnemingen zijn ook met bewegingen verbonden. De sensomotorische integratie maakt het mogelijk om onze bewegingen om te zetten in doelgericht handelen.
Een behandeling op het gebied van de sensomotorische integratie kan aan iedereen gegeven worden die problemen heeft met de prikkelverwerking. Wanneer er problemen zijn met de sensomotorische integratie wordt er op teveel prikkels niet gereageerd en op andere prikkels wordt er juist te sterk gereageerd.

Sensomotorische integratie
Sensomotorische integratie
Sensomotorische integratie

Verstoorde prikkelverwerking

Het systeem van de prikkelverwerking kan echter op zeer veel verschillende manieren verstoord zijn. Iemand voelt niet dat de koffiepot warm is en trekt zijn hand niet terug. Of wanneer het evenwichtssysteem verstoord is, kan het zijn dat diegene bijvoorbeeld heel weinig tot niet beweegt, of dat juist het tegenovergestelde aan de hand is en dat het hele gevaarlijke situaties op zoekt

Wanneer deze prikkelverwerking is verstoord, kan deze genormaliseerd worden, door iemand met de juiste dosering veel verschillende prikkels aan te bieden. Op deze manier kan het waarnemende systeem (de zintuigen) de binnenkomende prikkels beter verwerken en kan men beter reageren op deze prikkels. Voorbeelden van oefeningen kunnen zijn: het oefenen met een grote bal, met gewichtjes om de enkels/polsen of evenwichtsoefeningen.